Fyll i mer än 2 tecken i sökfältet
 
 
Rörprodukter norrland

0

Dataskyddpolicy


Rörprodukter värnar om din personliga integritet. Vi strävar därför alltid efter att skydda dina personuppgifter på bästa sätt samt följa gällande lagstiftning och regler för dataskydd. Denna integritetspolicy syftar till att informera dig om hur vi behandlar dina personuppgifter. Policyn beskriver även dina rättigheter och hur du kan göra dem gällande.
Det är viktigt för oss att du tar del av och förstår integritetspolicyn. Du ska känna dig trygg i vår behandling av dina personuppgifter. Det är nödvändigt för oss att behandla dina personuppgifter för att du ska kunna lägga beställningar, genomföra köp och nyttja våra tjänster.
Rörprodukter i Norrland AB, org. nr 556752-9333, med adress Infanterigatan 21 831 32 Östersund, är personuppgiftsansvarig för företagets behandling av personuppgifter.

Varför behöver vi samla in personuppgifter om dig?
En personuppgift är information som kan kopplas till dig som person till exempel; namn, adress och kontaktuppgifter. Vi behandlar personuppgifter när du gör beställning och genomför köp på vår hemsida eller via telefon, när du sedan blir kund och även en tid efter du upphört som kund hos oss. Det övergripande syftet med behandlingen av dina personuppgifter är att vi ska kunna uppfylla våra åtaganden gentemot dig som kund. Vi samlar enbart in information som är relevant och vi sparar inte personuppgifter längre än nödvändigt med hänsyn till ändamålet med behandlingen. I texten som följer kan du läsa om vilka uppgifter vi samlar in, syftet med behandlingen och den lagliga grunden för behandlingen av dina personuppgifter.

Vid beställning av produkter/varor
När du beställer produkter eller tjänster via vår hemsida, www.rorprodukter.se, behandlar vi dina personuppgifter. Ändamålet med behandlingen är att hantera beställningar och köp.
Behandlingar som utförs:

Kategorier av personuppgifter:

Den lagliga grunden för behandlingen är fullgörande av köpekontrakt. Insamlingen och behandlingen av dina personuppgifter krävs för att vi ska kunna fullgöra våra åtagande gentemot dig enligt köpeavtalet. Vi lagrar uppgifterna till dess att köpet har genomförts (inklusive leverans och full betalning) och fem år därefter i syfte att kunna hantera eventuella reklamations- och garantiärenden.

Vid beställning av tjänster
Genom din beställning blir du kund hos Rörprodukter. Kundregistret innehåller de uppgifter du själv har lämnat samt information om din beställning. Personuppgifterna används för att administrera och hantera beställningar och köp.

Behandlingar som utförs:

Kategorier av personuppgifter:

Laglig grund:
Fullgörande av avtal, vi behöver dina uppgifter för att kunna erbjuda dig våra tjänster.

För att kunna erbjuda dig ett konto hos oss och administrera detta
Serviceavtal och/eller Avtalskund
Medlemskap hos oss är självklart frivilligt och kräver ditt godkännande. Om du vill vara medlemskund hos oss behöver vi inhämta och behandla uppgifter om dig för att kunna administrera medlemskapet. Vi kan komma att skicka intressebaserad reklam till dig som medlem, detta gör vi med avtalet som grund. Under rubriken nedan (Statistik) redogör vi för hur vi analyserar dina köpvanor, för att kunna skicka intressebaserad reklam till dig.

Laglig grund:
Fullgörande av avtal, vi behöver behandla dina personuppgifter för att kunna uppfylla våra kontraktuella åtaganden mot dig.

Rörprodukter kommer även att samla in och behandla personuppgifter för att följa tillämplig lagstiftning som till exempel bokföringslag och skattelag.

Kostnadsfri offert
När du vill att vi ska göra en kostnadsfri offert till dig, behöver vi behandla personuppgifter om dig. Vi behöver samla in uppgifter som namn, e-mail och telefonnummer. Ändamålet med behandlingen och insamlingen är att vi ska kunna upprätthålla kontakten med dig i syfte att återkoppla offerten till dig på ett relevant sätt. Vi spara dessa uppgifter i 12 månader, efter den tiden passerat raderas dina personuppgifter.

Statistik
Vi för statistik om köpbeteenden, bostadsort och köp- och klicksstatistik. All statistik vi för är avidentifierad och kan inte härröra till en enskild person. Vår webbsida använder Google Analytics, Google Adwords och Google Shopping, webbanalystjänster från Google Inc. Baserat på ditt medgivande kommer Google analysera din användning av vår webbsida på vårt uppdrag. För detta använder vi bland annat cookies, informationen som samlas in av Google när du använder vår webbsida kommer bli överförda till en av Googles servrar i USA, där de blir lagrade och analyserade. Respektive resultat kommer sedan finnas tillgänglig för oss i anonymiserad form. I den här processen kommer inte användardata vara kopplad till din fulla IP adress. Vi har på vår webbsida aktiverat en IP anonymiserande funktion som tillhandahålls av Google som innebär att de sista åtta tecknen eller de sista 80 bits av din IP adress raderas. Google är dessutom certifierad under EU-US Privacy Shield, vilket tillförsäkrar en adekvat säkerhetsnivå när det gäller databearbetning av Google i USA.

Du kan närsomhelst återkalla ditt medgivande till webbanalys antingen genom att ladda ner och installera en Browser Plugin som tillhandahålls av Google eller genom att justera dina medgivanden i bannern som du når via knappen ovan, där en opt-out cookie finns placerad. Båda alternativen förhindrar användning av webbanalys så länge du använder webbläsaren där du har installerat insticksprogrammet och inte raderar undantagskakan.

Laglig grund:

Det är ett berättigat intresse (intresseavvägning) från vår sina för att kunna utvärdera, utveckla och förbättra våra produkter, tjänster och system. Även med avtalet som grund kan vi komma att skicka ut personligt anpassad marknadsföring. 

Marknadsföring/ Kommunicera med dig
Rörprodukter kan komma att använda dina personuppgifter för att kommunicera med dig via utskick, telefon och mail. Vi kan komma att rikta erbjudanden till dig baserat på tidigare köp samt även att erbjuda dig att deltaga i kundundersökningar. Vi kan även komma att anordna olika slags tävlingar, syftet är att sprida kunskap om Rörprodukter verksamhet och dess produkter. Om du inte vill mottaga riktad kommunikation från oss kan du direkt avregistrera dig här eller mail oss på info@rorprodukter.se.

Vilka kan vi komma att dela dina personuppgifter med?
För att kunna tillhandahålla våra tjänster samt leverera varor till dig kan vi komma att dela din information med utvalda tredje parter.

Dina rättigheter
Du har rätt att kontakta oss om du vill få information om vilka personuppgifter vi har om dig, göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter, du kan också begära rättelse och överföring av dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta oss på 063- eller maila oss info@rorprodukter.se. Det förekommer inget automatiserat beslutsfattande, inbegripet profilering, som skulle kunna innebära juridiska eller liknande effekter för dig inom Rörprodukter.
Om du har klagomål på hur vi behandlar dina personuppgifter har du rätt att klaga till tillsynsmyndigheten Datainspektionen.


Auktoriserat VVS-företag

Visa Mastercard Facebook Instagram