Rörprodukter norrland

0

Avloppsvattenrening BioRock markbädd

Nu kan ni sluta fundera på hur bra en infiltration eller markbädd renar. BIOROCK är den oberoende utvärderade "markbädden", EN 12566-3 certifierad. Istället för att anlägga en ny infiltration/markbädd vart tionde till femtonde år kopplar ni in en BIOROCK på er befintliga avskiljare. BIOROCK behöver INTE grävas om!

Idag säljs BIOROCK redan i mer än 40 länder och finns sedan 1988 i över 15 000 installerade enheter. BIOROCK är ett unikt system för att behandla avloppsvatten (bad, disk, tvätt samt WC) från fastigheter, vilka saknar anslutning till det kommunala avloppsnätet. BIOROCK kan installeras vid befintliga anläggningar (efter en befintlig slamavskiljare/trekammarbrunn) så väl som vid nybyggnationer.  BIOROCK finns i olika storlekar och kan, tack vare ett modulsystem, kopplas samman, och på så sätt betjäna ett större antal fastigheter.

Auktoriserat VVS-företag Wasa Kredit

Visa Mastercard Facebook Instagram